') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277045

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1Krom� pevn�ho z�kladu bude tuto str�nku tvo�it hlavn� Guestbook
...neboli kniha n�v�t�v, chcete-li, v n� v�m nech�v�me prostor k vyj�d�en�, n�pad�m, tip�m a koment���m.

p�idej p��sp�vek - pokecej v quickchatu

Karel 14.04.2003 - 10:56
BL�SK� SE NA NOV� �ASY
Xbot v akci - v C��ku ud�lan� nov�, v2.8!
Jak tu ji� trodas n�kolikr�t nazna�il, jeho role v AX2 teamu skon�ila - proto od n�j ji�, snad krom� mal�ch �prav smajl�k� a str�ne�ky, neuvid�te ��dnou dal�� �innost, je toti� plnn� vyt�en.
A te� n�co pozitivn�ho. Zdroj�ky posledn�ho bota2 n�m, BadAss t�mu, byly p�ed�ny a bot jsme celkem snadno zprovoznili, podstatn� zdokonalili a vylep�ili k nepozn�n�. Vytvo�ili jsme p�ehledn� n�vod k pou�it�, vysv�tluj�c� v�echny parametry, v�etn� t�ch nov�ch. Tento, spolu s posledn�m updatem roomid.txt, p��klady z�stupc� a nastaven�, utilitkou checkNick, ur�enou k hl�d�n� nick� s pou�t�n� podproces� Xbota na nicky, jen� se nach�z� online v Xchatu, seznamem mnoha proxyserver� spolu s utilitkou ProxyTester (umo��uje m�n�n� proxy v IE za chodu!) a uk�zkov�m souborem nicky.txt je sou��st� nov� DISTRIBUCE Xbota formou zip archivu.
Jak� distribuce? Inu, nic na sv�t� nen� zadarmo a tak pokud chcete pou��vat Xbota, mus�te se zaregistrovat. Registraci va�� p�ezd�vky (nemus� a ani ny se nem�la pochopiteln� v�bec shodovat s Va��m nickem na xchatu) a vybran�ho hesla na http://ax2.old-cans.com/xbotlogin/ cel� proces zah�j�te. N�sledn� n�m na uveden� email, jen� po registraci z�sk�te, nap�ete, �e m�te z�jem o Xbota, a obratem obdr��te adresu, na ni� za�lete po�tou slo�enkou C (anebo dopisem) registra�n� poplatek 50K�. Po jeho obdr�en� V�m bude emailem zasl�n Xbot a Va�e konto bude aktivov�no. V p��pad�, �e detekujeme pou��v�n� Va�eho Xbota v�ce u�ivateli, bude Va�e konto, a t�m i provoz Xbota, zru�eno bez n�roku na n�hradu.
Co registrac� z�sk�te? Nav�dy funk�n�ho Xbota se zaru�en�mi updaty - pokud zase xchat n�co zm�n�, �i bude-li vy��d�na nov� funkce od V�s, registrovan�ch u�ivatel�.
UPOZORN�N�
1) V�nujte pros�m pozornost n�vodu k pou�it� u Xbota!
2) ��dn�ho z ostatn�ch bot� nepl�nujeme ani my, ani AX2 team zprovoznit - jsou p��li� zastaral�.

VZKAZ XCHAT TEAMU
Dne�n�m dnem zah�j�me �asov� neomezenou reklamu na n� nov� produkt, Xbota na xchatu. Berte to jako demonstraci schopnost� Xbota. D�kujeme za pochopen�

trodas 22.08.2006 - 14:18
Ahoj,
XChat zaplavily pir�tsk� reklamy p�es vzkazy. Pokud se jim chce� vyhnout, pou�ij hromadnou ignoraci ve vzkazech, kterou najde� ve:
Vzkazy - naho�e Ignorace - vybrat Zapnout hromadnou ignoraci a m��e� si je�t� vybrat jestli chce� ud�lit v�jimku a dost�vat vzkazy od kamar�d� z P��tel a Pozn�mek.
Je to do�asn� mo�nost, jak se nejsnadn�ji br�nit proti prud�c�m jedinc�m.
Hezk� den, XChat T�m

Co to kurna je? Ze by si nekdo fest hral s Xbotem? Priznejte se bez muceni! Clovek na chvili vypadne z domu a uz se tady deji veci... Jinak na muj nick nic neprislo Cim to? :)))

house - obavam se, ze pouzivas Mozzilu, ze ano? A jo, ten kod chce opravu... Ale nikdo netusi, kdy se k tomu kdo dostane

house 19.08.2006 - 18:11
Kua,kdy� jsi j�t na quickchat, tak mi to p�e Nemate povolen vstup do teto mistnosti! a p�itom jsem ��dnej bordel ned�ll.. Ud�lejte s t��m n�coo pls

tazatel 15.08.2006 - 19:16
Objednal jsem si BOT (50 K�) - prost� nadm�ru spokojenej :)

viz: http://img61.imageshack.us/img61/8808/gymjwmerrorzc9.gif

pokud chcete m�t reklamu ve v�ech m�stnostech najednou po�lete 5x Gymovi spam a on to za V�s ud�l�

-trodas: OMG!!! LOL!!! ROFL!!!

dement z bedny :) 14.08.2006 - 10:50
jojo uz sem na to prisel :) thx

dement z bedny :) 9.08.2006 - 20:26
tam sem si ho objednal, ale nevim kde mm prepsat ty cesty? :))) diky za pomoc

-trodas: no cesty k souborum v nactenem ukazovem nastaveni Xbota - pokud si jeden vytvori vlastni nastaveni, tak logicky nemusi upravovat cesty k nacitani souboru jako treba souboru hlasek co se maji psat, souboru ignorovanych nicku, souboru akci na nick, souboru seznamu proxyn, souboru RID cisilek, a tak

house 9.08.2006 - 16:57
Zdar lidi, kde se d� st�hnout ten fake login, nebo co to je ???

martinx 8.08.2006 - 16:41
- to qoik zkus pouzit fake login 90% ze se ti nato nekdo chytne..i admini nekdy

qoik 8.08.2006 - 16:29
Jak se nabour�v� do nicku???

vend0r 7.08.2006 - 19:13
Heh vy hovnohlavov� co se zast�v�te Xchatu: nenad�vejte na tenhle web, kdy� se V�m nel�b� a nelezte sem. J� taky nechod�m tapetovat na debiln� Xchat. Xchat vymejv� lidem palice!!!!! ICQ or Skype rules...ciao

tazatel 7.08.2006 - 15:09
sta�� ho ignorovat, on d� pokoj

blue-mauler 6.08.2006 - 11:07
Sice sem nakouknu jednou za �as ale poka�d� se tu �lov�k pobav� :D
Rop: Odkdy "vysoc� funkcion��i xchatu" po��daj v�lety do du�� chata��? To �e podnik� a studuje� 2 vej�ky je ka�d�mu u �iti, stejn� ti na to nikdo nesko�� a i kdyby tak nech�pu co je ostatnim do toho :P A �e leze� u� 7 let lidem na nervy je v�em taky vcelku jedno :D
btw. mn� je zase na blit� z arogantn�ch mamlas� co se�rali moudrost sv�ta A po��d �ek�m na reakci na to, �e mam kecy na SS

tazatel 6.08.2006 - 11:02
D�kuji :) doty�n� v� za co

house 5.08.2006 - 23:39
Rop: Jestli ti to ud�l� dob�e, tak m��e�

tazatel 5.08.2006 - 21:57
to HawK_LuBa:
snad spln�, co jsi sl�bil :) 330360446

Rop 5.08.2006 - 17:22
to house: provedu ... p��telkyn� bude nad�en� ... a mohu j� tam t� n�co str�it?

Mark 4.08.2006 - 21:24
cau...nevim sem tu poprve ale nejak mi nejde ten program...proste v Xchatu se to nezobrazuje...prosim vas jestli byste mi nekdo nenapsal nejlip na icq radu atd....dik
206277261

house 4.08.2006 - 18:58
Kua lidi, pro� se tady po��d jenom h�d�te ....
Rop: dr� u� p��u ty buzerante...

mak 4.08.2006 - 15:49
2 Hafim -> M� m�t jeden nick a ned�lat p��oviny :-D

Hafim 4.08.2006 - 13:28
Jde mi jen o to, abych byl v r�mci mo�nost� f�r, kdy� jsou admini v�t�inou takov� �mejdi...Prost� m�t �ist� �as, co jsem tam str�vil na jednom nicku...

HawK_LuBa 4.08.2006 - 9:48
Tak�e nejse� 12-ti let� hol�i�ka? Sme si hned mysle �e 12-ti let� ho�i�ka m� na tebe a� moc velkou inteligenci

Rop 4.08.2006 - 2:56
to HawK_LuBa: to nejsem ... ale p�u i pro n� n�vody jak co ud�lat ohledn� komplu ... a tohle mi p�ijde podobn�

to Hafim: nelze ... si je na nejakym nicku nabotuj ... btw k �emu ti ty hodiny jsou? to je n�kde vym�n� t�eba za stravenky?

Hafim 4.08.2006 - 2:39
Jak si m��u se��st hodiny ze sv�ch nick�?Ob�as m� blokli a n�jak m� �tve, �e bych to m�l m�t takhle rozkouskovan�... Pora�te..D�kec..

HawK_LuBa 4.08.2006 - 0:12
For Rop: Ty si dvan�ctilet� hol�i�ka �e si to pochopil?
For: tazatel..Tak mi dej ICQ a ja ti pom��u

Rop 3.08.2006 - 21:14
to tazatel: Kluku pelh�imskej ... �etl jsi prvn� p��sp�vek na t�to str�nce? tak j� ti z n�ho zacituju chce�? ... chce�:
"Jak� distribuce? Inu, nic na sv�t� nen� zadarmo a tak pokud chcete pou��vat Xbota, mus�te se zaregistrovat. Registraci va�� p�ezd�vky (nemus� a ani ny se nem�la pochopiteln� v�bec shodovat s Va��m nickem na xchatu) a vybran�ho hesla na http://ax2.old-cans.com/xbotlogin/ cel� proces zah�j�te. N�sledn� n�m na uveden� email, jen� po registraci z�sk�te, nap�ete, �e m�te z�jem o Xbota, a obratem obdr��te adresu, na ni� za�lete po�tou slo�enkou C (anebo dopisem) registra�n� poplatek 50K�. Po jeho obdr�en� V�m bude emailem zasl�n Xbot a Va�e konto bude aktivov�no. V p��pad�, �e detekujeme pou��v�n� Va�eho Xbota v�ce u�ivateli, bude Va�e konto, a t�m i provoz Xbota, zru�eno bez n�roku na n�hradu.
Co registrac� z�sk�te? Nav�dy funk�n�ho Xbota se zaru�en�mi updaty - pokud zase xchat n�co zm�n�, �i bude-li vy��d�na nov� funkce od V�s, registrovan�ch u�ivatel�."

Tenhle popis by pochopila i dvan�ctilet� hol�i�ka ... tak ho snad pochop� i ty ...

tazatel 2.08.2006 - 10:25
Ahoj v�em, nem��eme si koupit toho bota s k�mo�em, proto�e nev�me jak a admin neodpov�d� na vzkazy, mohl by n�m n�kdo pomoct? A kdyby n�kdo m�l toho bota a byl by tak hodn�, �e by hodil hl�ku a obe�el t�m cel� xchat byli bychom velice r�di. D�kujeme

Rop 2.08.2006 - 1:08
to pepa: ud�lej si n�jakej web, kterej zjist� IP ze kter� se p�istupovalo a po�li mu odkaz a� klikne

pepa 1.08.2006 - 0:12
Nev�te jak zjistit IP adresu jin�ho nicku??

BoSMaN 30.07.2006 - 22:21
�us
Ho�i m�m pro V�s takovej dotaz...Pot�ebuji zjistit heslo jednoho b�n�ho u�ivatele Pot�ebuju rady jak na to.) Jestli tedy m�te n�jak�. D�ky moc a jestli by to �lo co nejd�ive.) Nashle

tazatel 30.07.2006 - 21:30
Ty jo chlape d�k , ale ted mi fakt porad, jak na to :)

HawK_LuBa 30.07.2006 - 20:32
For tazatel.. Program je : Nap� Front page , Blue Vode , Microsoft publisher atd... ;o)

minul�ch 30 p��sp�vk�
Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).