') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277028

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 2Krom� pevn�ho z�kladu bude tuto str�nku tvo�it hlavn� Guestbook
...neboli kniha n�v�t�v, chcete-li, v n� v�m nech�v�me prostor k vyj�d�en�, n�pad�m, tip�m a koment���m.

p�idej p��sp�vek - pokecej v quickchatu

Karel 14.04.2003 - 10:56
BL�SK� SE NA NOV� �ASY
Xbot v akci - v C��ku ud�lan� nov�, v2.8!
Jak tu ji� trodas n�kolikr�t nazna�il, jeho role v AX2 teamu skon�ila - proto od n�j ji�, snad krom� mal�ch �prav smajl�k� a str�ne�ky, neuvid�te ��dnou dal�� �innost, je toti� plnn� vyt�en.
A te� n�co pozitivn�ho. Zdroj�ky posledn�ho bota2 n�m, BadAss t�mu, byly p�ed�ny a bot jsme celkem snadno zprovoznili, podstatn� zdokonalili a vylep�ili k nepozn�n�. Vytvo�ili jsme p�ehledn� n�vod k pou�it�, vysv�tluj�c� v�echny parametry, v�etn� t�ch nov�ch. Tento, spolu s posledn�m updatem roomid.txt, p��klady z�stupc� a nastaven�, utilitkou checkNick, ur�enou k hl�d�n� nick� s pou�t�n� podproces� Xbota na nicky, jen� se nach�z� online v Xchatu, seznamem mnoha proxyserver� spolu s utilitkou ProxyTester (umo��uje m�n�n� proxy v IE za chodu!) a uk�zkov�m souborem nicky.txt je sou��st� nov� DISTRIBUCE Xbota formou zip archivu.
Jak� distribuce? Inu, nic na sv�t� nen� zadarmo a tak pokud chcete pou��vat Xbota, mus�te se zaregistrovat. Registraci va�� p�ezd�vky (nemus� a ani ny se nem�la pochopiteln� v�bec shodovat s Va��m nickem na xchatu) a vybran�ho hesla na http://ax2.old-cans.com/xbotlogin/ cel� proces zah�j�te. N�sledn� n�m na uveden� email, jen� po registraci z�sk�te, nap�ete, �e m�te z�jem o Xbota, a obratem obdr��te adresu, na ni� za�lete po�tou slo�enkou C (anebo dopisem) registra�n� poplatek 50K�. Po jeho obdr�en� V�m bude emailem zasl�n Xbot a Va�e konto bude aktivov�no. V p��pad�, �e detekujeme pou��v�n� Va�eho Xbota v�ce u�ivateli, bude Va�e konto, a t�m i provoz Xbota, zru�eno bez n�roku na n�hradu.
Co registrac� z�sk�te? Nav�dy funk�n�ho Xbota se zaru�en�mi updaty - pokud zase xchat n�co zm�n�, �i bude-li vy��d�na nov� funkce od V�s, registrovan�ch u�ivatel�.
UPOZORN�N�
1) V�nujte pros�m pozornost n�vodu k pou�it� u Xbota!
2) ��dn�ho z ostatn�ch bot� nepl�nujeme ani my, ani AX2 team zprovoznit - jsou p��li� zastaral�.

VZKAZ XCHAT TEAMU
Dne�n�m dnem zah�j�me �asov� neomezenou reklamu na n� nov� produkt, Xbota na xchatu. Berte to jako demonstraci schopnost� Xbota. D�kujeme za pochopen�

tazatel 30.07.2006 - 12:09
Ahoj, d�l�m web a pot�eboval byh, aby se chytnul prost� p�rkr�t obej�t m�stnosti a v�ude to rozeslat, je na to n�jakej program ? d�kuji za odpov�di

ten web je zde http://zabava.pelhrim.cz

HawK_LuBa 29.07.2006 - 12:35
To Beatle: tak tak
To Rop: Se� ubohej kdy� mus� pozn�vat povahu lid� ;o)
HawK >)

beatle 29.07.2006 - 11:16
To Rop:
Dve vysoky skoly? Tak to jsi teda na tom hodne spatne....a podnikatel? Hmmmmm...
Uz jen tva inteligence nasvedcuje obojimu opravdu. Vymyslim Bota abych poznal povahu lidi. Jo to se presne rovna inteligenci cloveka kterej studuje dve vysoke skoly, podnika a ma neco v hlave.

Rop 28.07.2006 - 22:33
to Beatle, HawK_LuBa: co to tady �mol�te za nesmysle ... to ze jsem si vymyslel bota nebylo kvuli tomu abych resil veci na xchatu, ale abych poznal povahu lid� ... ... a jinak ja toho vedle chatu st�h�m docela dost ... studuju dv� vysok�, podnik�m, u��v�m si kvalitn�ho sexu a chod�m kalit s p��teli ... a furt m�m dost �asu abych za�el na chvilku na xchatu ... A co se ty�e toho rozbit� huby ... jen do toho ... to u� vyhro�ovalo p�r lid� i trodasovi ... nebo alespo� jsem to od n�kter�ch �etl Jo a jinak d�cka ... vy mluv�te o xchatu p�ed 4 - 5 lety .... a j� tam u� chod� 7 let

Beatle 28.07.2006 - 22:08
To Hawk_Luba<> Kde je ten xchat ker� byl p�ed 4 - 5 lety. Dneska to je jen sam� reklama , sam� lama co chce z toho xchat utrhnout nejv�c a ani se neum� chovat ////// presne tak....kde je ten xchat co byl.....tyhle deti a kretenci co tam lezou dneska, nemaji ani paru:-) a my stari si to nechame s radosti pro sebe, protoze ty lamaci, by stejne nic nepochopily, protoze dnes je jina doba a kdo vic huli, ten vic umi a kdo je vetsi kreten to je vetsi borec....tak ze si tam moji milounci xchataricci botujte a mlatte se tam kickama a banama....my narozdil od vas mame hezke vzpominky na stary xchat:-)

HawK_LuBa 28.07.2006 - 17:35
To Beatle hele to nem� cenu se sn��m h�dat d�t� byl , je a BUDE. Schov�vat za obrazovkou um� ka�de a mil� Rop n�m to dokazuje nejv�c Kdyby m�l v�echny kole�ka v hlav� tak by se v jeho v�ku zabejval n���m jin�m ne� jen virtu�ln� z�bav� a tomu jak koho nejv�c po netu (�ili na xchatu) Urazit d�lat si z n�ho srandu..M� by jen zaj�malo kdyby n�koho fakt v�n� nasral a ten doty�nej by si ho na�el a rozml�til mu cifern�k tak �e by ho ani m�ma po hlase nepoznala
Dale k Xchatu sice tam chod�m , ale jen kv�li lidem co tam chodi a chci snima kecat a kdy� pak vid�m jak Rop a banda �mol� (admini) tam furt otravujou a cht�j aby bylo tohle a t�mhle tak m� to kaz� i ten pokec s k�mo�ema...Kde je ten xchat ker� byl p�ed 4 - 5 lety. Dneska to je jen sam� reklama , sam� lama co chce z toho xchat utrhnout nejv�c a ani se neum� chovat

To Rop: Jednou na to tvoje chov�n� �eredn� doplat� ;o)

HawK

Beatle 28.07.2006 - 14:07
To Rop a vubec vsichni: U tebe Rope nechapu jednu vec. Ty jsi mi jednou dal kick s tim ze neminis resit veci o xchatu.....a sem porad neco cpes...tak ze taky lzes jako kdyz tiskne v tom pripade. V tom je zaklad xchat demence, tam si dneska nikdo nepovida, jen tam chodi kazdej otravovat. vymejsli blbosti a hrozne a rad se kazdej stara o druhe....kdyby jsi byl normalni, tak si hledis sveho a pises si tam s lidma.... prijdete mi vsichni jako banda ktera v realnem svete, nikdy nic nedokazala a je utlacovana a tak to filtruje ve svete internetu a anonymity kde ze sebe muze neco udelat a byt obdivovan stejne tupejma lidma.....

Kdyz mi prijde xchat blbej, tak tam nechodim....at si tam ty blbci vladnou....
Delat tam bordel, nebo se tam tema blbcema zabejvat je podle me ztrata casu:-)

ale jelikoz tam chodi lidi ktery to hrozne prozivaji, tak si nenechaji nic libit a musi preci hned delat zle a vymejslet pomsty:D je to trapny jak nekoho muze vytocit nejakej chudak ktery je skrytej za drsnym nickem typu Arnold Schwarzenegger a za PC sedi decko ktery maminka pustila na hodinku na pocitac.

Rop 28.07.2006 - 0:55
to Desiderio and Trodas: Tak za tohodle bota budu klidn� mluvit j�, vymyslela ho moje mali�kost a dala dohromady dost lid�, aby se to rozjelo. Admini p�vodn� ani nic nev�d�li a docela se bou�ili na admin forech a� ten server nech� NetCentrum bloknout ... pak jenom dostali instrukce a� nesp�chaj� s killem nick� kter� rozn�ej� reklamu na tento bot a neblokuj� jim IP adresy (kdo ma taky furt ty proxyny sch�n�t ) a do admin menu bota m�la p��stup mocela (tehdy honi�ka bot�) a prazdroj. Ja jsem mel solidn� sb�rku IP adres a hlavn� jsem se v�born� bavil jak SSka s chut� p�ou hesla do n�jak�ho pofidern�ho syst�mu (�koda �e p�es gyma nepro�lo kraden� hesel mohla b�t je�t� v�t�� sranda). Mno a bot�ci se hezky chytali standartn�m zp�sobem ... proste nasreenovat ... a ne �e n�kde jede na offlajnovi ... to nesmelo prasknout (ale kupa lid� na to p�i�la - nebo to alespo� tu�ila - sama) ... a po zve�ejn�n� admin for si to mohl p�e��st ka�dej ... tak se p�ipravila z�v�ra�n� pro v�echny viditeln� statistika honi�� za hodinami ... co se t��e trest� tak kup� lid� (u� nem�m p��stup do admina kde se to hezky poctiv� psalo) bylo odebr�no 90 % hodin ... a ten hor�� trest p�i�el se zve�ejn�n�m, �e i nepotrestan� bota�i byli vid�t ... to je jako kdy� vid�te na kr�m� svou fotku jak uvnit� kradete .... a snad i p�r lid� pochopilo, �e xchat nen� o hodin�ch (co� mi tak ��k� �e bych mohl zase podat ��dost o zru�en� po��t�n� hodin na xchatu ) ... a j� se po celou dobu hezky bavil t�m jak lidi l�ou jak tiskne ... byl to pro m� zaj�mav� v�let do du�e lid� kte�� chod� na xchat ... a v��te mi ... ob�as mi bylo na blit�

k.ontrola 25.07.2006 - 12:03
Ten p��sp�vek Mno p�ece j� nepsal mscream, ale n�kdo jinej.... Ale to ne�e�.
S t�ma forama jde jenom o princip slu�nosti se zeptat, nic v�c. Ty si ty fora nem�la a bez svolen� si sem d� odkaz,na str�nku kter� se sna�� po��d n�jak "bojovat" proti Xchatu, by se to mysl�m hodilo.

Desiderio 23.07.2006 - 15:17
Asi mam dost pozdni reflex a beztak budu kdekym oznacen za lamu, ale jestli to spravne chapu, tak offline bota na adrese http://xchatbot.weekend-power.com provozovali primo admini Xchatu? To co je napsano na http://bot.jaw.cz tomu odpovida. Jestli tomu tak opravdu je, tak nejak nechapu co tim sledovali, proc nicky, ktere si nabotovaly nejvic hodin nezablokovali nebo jim nesmazali nabotovany pocet hodin? Par svych nicku jsem pres tuto adresu nakrmil nekolika hodinama aniz bych byl nejak postizen ci mi byly nejake hodiny odecteny... To mi fakt nejak unika o co tam slo

-trodas: useri co par hodin udelali nebyli postizeni, ale ti, co botovali vic byli krute o hodinky skrouhnuti O to slo - nachytat botery :) Proste pruzkum zajmu, trhu a kolik lidi botuje zjistit, no :) Podle me. Ale GymJWM by nam o tom mohl rici vic, kdyby chtel - jako ze urco nechce

Mno p�ece j� - MScream 23.07.2006 - 11:04
A je snad hosting Fuck_Mc_se? Nebo pod�lel se n�jak na tom, �e se admin fora "z�skaly". Nech�pu, jak m��e� ��ct, �e nic proti tomu nenam�tal, kdy� s t�m nem�l nic spole�n�ho. Bylo by dobr� se p��t� optat jestli sem ten odkaz d�t a ne uve�ejnit sem v�ecko co n�jakej V�m n�jakej rekt�ln� alpinista po�le.

-trodas: ale tohle uz jsme si ujasnili, ne? Je to jeho prace, jen na tvem hostingu. Klidne to muze byt i tady a ne u tebe, pokud je to takovy problem... A uverejnuji to, co uznam za vhodne a zajimave. Jiste uznas, ze z AX2 pohledu je admin forum zajimave, ne?

Fuck_Mc_s 22.07.2006 - 19:43
kdyz vam to udela radost, bavte se, ale ze bych to delal dobrovolne a s radosti, to se rict neda a pristi verzi si uz necham(e) pro sebe. S AX2 nespolupracuju:o).
//
Pan MScream uz asi zapomel ze kvetnovy admin forum bylo odeme, byl sem tak hodnej ze sem mu to dal at to da na ten jeho hosting. No jak tu jiz naznacil ze pristi verzi si pry nechaji pro sebe, tak to klidne muzou pac pokud by se mi do rukou dostalo zase novy admin forum tak uz nebudu tak hloupej a nedam mu ho. S chuti bych ho klidne dal Trodasovi at ho tu zverejni

-trodas: dekuji za upresneni toho, jak se veci maji A rozhodne ti patri velky DIK za tuhle praci a moznost nahlednout pod poklicku adminkum

house 22.07.2006 - 15:33
Celkem v pohod� web, ale cht�lo by to taky trochu aktualizovat :))

MScream 20.07.2006 - 3:07
2trodas.... �e�tina se nerozpadla.... leda bych !nekde! zapomnel upravit kodovani, ale to se mi nestava...

Jen IE a podobny shity si s tim moc nerozumi, je to kodovany do UTF-8, takze opera to cte krasne... jiny smejdy za prohlizec nepovazuju, obzvlast Billuv paskvil:o)

A nemyslim si, ze by admini byly chudaci, ja s nima vychazel resp. vychazim dobre a ty stranky byly rekneme pro vlastni pobaveni. Me se vlastne cely tohle divadlo (kdy ti par, rekneme debilku, plati za takovy kraviny, jako je Xbot ) nelibi, ale to je uz tvoje vec, no:o)

kdyz vam to udela radost, bavte se, ale ze bych to delal dobrovolne a s radosti, to se rict neda a pristi verzi si uz necham(e) pro sebe. S AX2 nespolupracuju:o).

Navic, dalo by se cekat, ze AX2 bude po X letech sveho pusobeni, bude mit napaditejsi veci na praci, nez provokovat adminy, tapetovat ve 3 rano nevinne botare ( kteri kvuli vam nemuzou spat) a krast hesla k nickum fake loginem... to promin, ale takhle jsme si hrali pred 2ma rokama a uz me to nebavi. Tebe jo :)?
Znam adminy, co se na tebe vyserou, ale ne vsichni, jak to tu ukazujete... navic, 95% tech "chudacku" by zaslouzili par facek, protoze na xchatu se chovaji, jak dementi a pak se divi, ze dostanou kill...

MSCream.

Jebaj 17.07.2006 - 17:06
tak co to je? >:( ubec se netapetuje

vichjiri 12.07.2006 - 0:04
fakt super str�nky... povedly se v�m...

cash 11.07.2006 - 19:59
gsGS

MScream 9.07.2006 - 12:49
Hm, tak by m� celkem zaj�malo, co za dementa dalo odkaz na nas web na tuhle sracku:)) (am.realtrust.cz - admin fora)

= stehujem to jinam:)

Ale dal bych krk za to, ze to byl ten ritolezec a vterka hum��sr��...

eh, hummingbird

(este by bylo fajn, kdyby nekdo priznal, ze to sem nacpal, to bych si to mozna rozmyslel...)


-trodas: no, samo ze jsem to sam pridal ja ty ty jsi prave kratsi o ten krk, cos tak nabizel Jinak me ten link samo poslal clovicek s nickem Fuck_Mc_s a nic nenamital proti zverejneni - a ja take myslim, ze je to good idea - at se lidi na ty ubozaky podivaj - skoda jen ty rozpadly cestiny a tech avataru co chybej, ale to urcite spravis, vid?

mala lamka 7.07.2006 - 11:15
to Doktor-T:
No nejdriv se nauc cist..

Doktor-T 7.07.2006 - 11:03
co m�m d�lat abych m�l v�c nachatovan�ch hodin ??? pls odepi� te

Nethru 4.07.2006 - 19:00
njn jako vzdy kdyz clovek ma moc ;] to uz tu bylo od stredoveku jeto i ted ve vlade a nedivim se ze nektere deti co delaj adminy a rikaji je mi 18az30 a delaji takovy kraviny a picoviny. clovek je a bude dmnt a ty co delaji takove pic... tak to nejsou ani lidi ;) jinak sila a cest! tem co bojuji za pravdu a jiny lidi ;)

martin 3.07.2006 - 20:58
me blokli ip nevite co mam delat

-trodas: viz navod jak na blok IP

blue-mauler 3.07.2006 - 17:18
Rop: Dobr� v�mluva, tlesk�m :D

goal 2.07.2006 - 14:35
Heej to je dobry...

Rop 30.06.2006 - 21:16
to blue-mauler: a� trodas ud�la vyhledavani p��sp�vk� podle nick� .... jsou tu t�i prdele p��sp�vk� kdo se v tom m� hrabat

to Dj-Loupeznik: sta�� kdy� si na monitor p�ed sv�j po�et hodin dop�e� n�kolik ��slic ... a hned bude� m�t v�c hodin

-trodas: hmmm, admin mod to samozrejmne umi (nejen podle nicku, ale i podle IP, casti nicku, a tak - SELECT * FROM guestbook WHERE ip LIKE '212.47.31%') - ale to je jen pro adminy, nikoliv pro public...

blue-mauler 28.06.2006 - 19:14
Rop: OK, a te� mi uka� kde sem psal n�co co bylo v�hradn� proti admin�m a SS�k�m. :D

Dj-Loupeznik 28.06.2006 - 16:05
ahojky nev�te jak si dam v�ce hodin

adela 28.06.2006 - 14:01

Rop 27.06.2006 - 19:07
to blue-mauler:
Kluku u�at� nejses ty nejv�t�� nep��tel admin� a SS�k�?
Tak to ted ses asi nastvanej na sebe co? Kdyz uz jsi SSko

stif 27.06.2006 - 17:13
newim proc sem pisete kdyz tenhle web neni uz 3 roky aktualizovanej!

nov�j��ch 30 p��sp�vk� < - > minul�ch 30 p��sp�vk�
Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).