AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin fóra Xchatu
Motto: Jestliže stav chování a konání tzv. adminů na Xchatu připomíná šlechtu a nevolníky, je snad něco špatného na tom, když se někdo pokusí o závan demokracie do zatuchlých bažin středověku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro třeba i Vaši stránku ;)Old-Cans - staré dobré gamesky :)Zvědavec - politicky nekorektní webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Počet návštěv
(od 12.5.2002)
277034

Vaše IP:
209.237.238.178

Právě online: 1Xchat informations sekce
(prostě informace o Xchatu, co nikde nejsou uvedeny =.-)

Takže, tady naleznete některé nepříliš známé informace o xChatu a jeho fungování. Čerpám z bohatých vlastních zkušeností a přinejmenším v době vytváření tohoto souboru věci fungují tak, jak je popsáno. Důvod proč tvořím tuto sekci je ten, že nikde nejsou k dispozici komplexnejší informace o fungování xChatu a i nápověda na xChatu samotném není úplná a neobsahuje mnoho informací. Už vůbec žádné informace třeba o možnostech adminů (tzv. hvězdiček), a podle mě je i toto podstatné, aby jeden věděl, na kterou hvězdičku se s čím má obrátit =:-)


Takže, na xChatu se vyskytuje několik, aby se tak řeklo, kategorií uživatelů.


guest - to je anonymní uživatel, co se přišel do místnosti jen podívat a je nejníže v žebříčku všech uživatelů. První velkou nevýhodou je, že šeptání guestovi je krajně obtížné - není v listu nicků v místnosti, a jde to obejít jen tak, že napíšete /s guest ZPRÁVA =:-) Ve spoustě místností jsou guesti dokonce zakázani či se "kikají od pohledu". Systém navíc nerozlisuje mezi dvěma guesty v jedné místnosti, u guesta není jasné, jakého je pohlaví, jak je na Xchatu dlouho a tak dále. Není to prostě žádné bingo =:-) Guest se ani nemůže stát správcem, a to dokonce ani v nestálé místnosti. A co horšího, guest nemůže použít žádný příkaz a ani si nemůže nastavit vzhled, barvu, refresh, velikost písma a tak.

uživatel
- uživatel má v prvé řadě nějaký svůj nick, definované pohlaví a případně zadané jestě větší množství informací o sobe (jméno, příjmenní, datum narození, email (na ten se zasílá heslo při jeho ztrátě, takže doporučuji vyplnit!), ICQ číslo... ale nemůsí to být vyplněno!) a tak dále. Tím pádem se mu na nick třeba počítá počet nachatovaných hodin (spousta místností má filtr na minimální počet nachatovaných minut, třeba Přerov ma 10, Plzeň 15 a tak...) - což třeba guesta netrápí, neb na tomto "nicku" je už nachatováno 4245h (!)... Uživatel má už svá práva, jako že ho nesmí nikdo jen tak vyhodit z místnosti pro nic, za nic (jen za porušení pravidel) - u guestů se to moc nedodržuje, protože guest si nemůže jít stěžovat k adminovi, neb je anonymní a jak jsem již řekl, ani systém nerozlišuje mezi guesty, takže... =:-) Uživatel také může vstoupit přímo do libovolné stálé místnosti přímo z www.xchat.cz stránky, když po zadání nicku a hesla si hned pod nimi vybere z roletky stálou místnost, kam chce vstoupit. Proti guestovi samé výhody, no. Samozřejmně se už může stát správcem, což znaméná pak dbát o pořádek a upozornovat a případně vyhazovat uživatele, kteří dávají třeba reklamní linky na sklo, telefony na sklo, či se jinak nevhodně a neslušně chovají - například tapetováním zahlcují místnost - ostatním utíká text... =:-(

certifikovaný uživatel
- u tohoto uživatele byla provedena tzv. certifikace - neboli ověření údajů o jeho osobě - u certifikovaných uživatelů je z občanky (řidičáku, pasu...) provedeno ověření údajů, jenž jsou pak do Xchatu zadány a dotyčný je pak už ani nemůže sám měnit. Takže se na tyto údaje o osobě jest možné splehnout, stejně jako na fakt, že dotyčný(á) má vice než 15let, to je totiž věková hranice pro certifikaci. Certifikace je zdarma a provádí ji buď administrátor, či pověřený uživatel, tzv. certifikátor. Pro Přerovsko jsem to mimochodem osobně já =:-))) Certifikovaný uživatel má u svého nicku místo klasického symbolu pro panáčka či holčicku buď modrého pána v klouboučku, či červenou copatou dívenku =:-))) Z toho takového uživatele(lku) v infu hned poznáte. Výhody má certifikovaný uživatel v tom, že mu systém přednostně předává správce (za předpokladu, že ho současný správce nikomu sám nepředá a odejde či vypadne z místnosti a v místnosti se nenachází žádný certifikovaný uživatel, jenž by v ní byl déle) a také že jen certifikovaný uživatel může kandidovat a být případně zvolen za Stáleho Správce (dále jen SS) či admina. K výhodám také lze počíta fakt, že admini berou certifikované uživatele jako hodnověrnější, ověřené, realné uživatele, kteří prostě stojí za tím, co říkají a jsou reální - protože kdokoliv si může založit jakýkoliv nick a cokoliv do něj napsat, ale JEDEN člověk může mít jen JEDEN certifikovaný nick a informace v nicku uvedené jsou ověřené a pravdivé =8-)

správce místnosti
- správcem místnosti se, kromě guesta, může stát každý. Stačí si vejít do prázdné místnosti, či si založit svou vlastní místnost. Když je člověk správcem, tak má povinnost udrřovat v místnosti pořádek a má jisté pravomoci. Na to, aby je nezneužíval k osobním sporům, mají dbát SS a admini. Takže, když si založíte vlastní místnost, tak máte nestálou místnost - zanikne, když z ní všichni odejdou - a máte možnost nastavit vlastně úplně všechno. U stálé místnosti jsou pravomoci správce z řad uživatelů z pochopitelných důvodů značně okleštěny. V nestálé místnosti může spravce nastavovat filtr (minimální čas v minutách, kolik musí mít nick nachatováno, aby mohl vstoupit), může blokovat vstup necertifikovaným uživatelům (pokud je certifikovaný), či hvězdičkám - pokud je sám nějakou hvezdičkou vybaven (třeba že do místnosti můžou jen modré a vyšší hvězdičky). Zkráceně řečeno, jak vysoko v hierarchii Xchatu stojí, či kolik hodin má, tak vysoko může nastavit vstupní podmínky při vstupu do místnosti. Necertifikovaný nemůže zakázat vstup certifikovaným, uživatel bez modré hvezdičky nemůže zakázat vstup lidem, co ji nemají a už vůbec ne vyšším hvězdičkám... a tak dále. Je tu ale jedna možná finta. Nabrat lidi do místnosti, a až tam jsou, tak správce, co musí mít ale dostatek hodin, může nastavit filtr na vstupu na minuty tak vysoko (1900h (114000min) v současnosti zablokuje i všechny červené hvězdičky =:-))), že ani nejvyšší na xchatu (červená hvězdička) nebude moci vejít =:-) ...bohužel se ale tohle nastavení dá smazat zvenčí, admini mají tu možnost. Dále správce může, v nestálé místnosti, zakázat šeptání mezi uživateli - takže si mohou psát jen na skle (/m NICK zpráva se to ale dá bejít =:-))), zamknout místnost - pak správce, kliknutím na odkaz na skle, co mu systém napíše, bude muset povolit vstup každého uživatele - když ho bude ignorovat a neklikne, tak dotyčný nevstoupí. Toto omezení neplatí pro adminy a SS dané místnosti (jen stálé místností mají stálé správce, že...), které ale jen admin či SS (dané místnosti) může zamknout. (no a pak ještě pro lidi, uvedené v povolených uživatelích - ti mají právo vstoupit i do zamknuté místnosti) Dále správce u nestálé místnosti může zakázat zobrazování historie příchozím uživatelům. Tím pádem nový uživatel v místnosti neuvidí, co se psalo, než vstoupil, na skle. Toliko pravomoci správce v nestálé místnosti, jenž má proti stálé místnosti navíc. Ve stálé místnosti má správce v podstatě velice okleštěné možnosti. Může, z nastavení místnsoti akorát zmněnit popisek, jakouže řečí by se v místnosti mělo mluvit (CZ, SK, US - neplést si s popiskem místnsoti, jen SS a vyšší!) a pak už muže jen nastavovat povolené uživatele, kikat uživatele a ty, jenž se proviní opakovaně, přidávat do klíčů (které se ale resetují v 6h ráno, kdy se restartuje server...). K tomu má k dispozici příkazy (pokud se nechcete obtěžovat pomalým GUI) /kick NICK - vyhodí nick z místnosti, případně se za to dá připsat důvod - /kick trodas To máš za tapetování! =.-))) K přidávání do klíčů slouží příkaz /key NICK a k odebrání /unkey NICK. Nastavování povolených uživatelů není z příkazové řádky možné, ale je to v menu klíče. Dále může nesprávně kiknutého uživatele vzít zpět (jen přes menu správce) či předat správcovství, což je rychlejsí přes příkaz /admin NICK. V menu klíče může pidávat uživatele do klíčů a do povolených uživatelů, kteří mají povolen vstup i při zamknuté místnosti. Ale jen SS a vašší šarže může kakázat kompletně používání povolených uživatelů a klíčů =:-)

stálý správce (SS)
- jest správcem vždy - nemusí na něj čekat, vždy po nalogování je správcem. Před správcem místnosti má prioritu - ne sice v přidělování správce (tam jsou priority jasné, nejdříve modrá hvězdička s certifikací, pak modrá bez certifikace, pak certifikovaný a teprve potom řadový uživatel - v případě, že je určitého typu uživatelů více než jeden, bere se to podle hodin na Xchatu aktuelně strávených v místnosti) ale jinak ve všem ostatním. Jeho pravomoci si v podstatě, vyjma filtrů, na něž nemá přístup, můžete ošahat nejlépe ve vlastní místnosti. Může vypnout a zapnout používání klíčů a povolených uživatelů, měnit přimo v menu správce popisek místnosti, zakazovat šeptání, zamykat místnost a zapovídat zobrazení historie nově příchozím. To vše ale jen v místnosti, kde je stálým správcem. Může správce místnsoti i vykiknout a předávat správcovství příkazem admin. Vlastně by měl dbát, aby se správce nedostal do nesprávných rukou a dohlížet na jeho správcování.

zelená hvězdička
- nejnižší z adminů. Má v podstatě práva SS, ale ve všech místnostech na Xchatu. Navíc má možnost měnit filtry u místností (což SS ne) a když přidá uživatele do klíčů, tak ten se přidá do tzv. admin klíčů, co jsou klíče, jenž se neresetují (a pro běžné/stálé správce nejsou ani vidět, natož, aby se dali měnit) - takže je to natrvalo. Dokud admina neumluvíte, aby z nich nick odstranil... V hierarchii Xcahtu má také podstatně větší slovo než SS (jedná se o nejnižšího tzv. admina, jenž se řadí do Xchat teamu a má tak povolen vstup do spec. místností na jejich porady a tak dále...) a také má několik dalších možností. Může příkazem /roomdel smazat i stálou místnost (ve které se musí nacházet - ale stálou místnost ještě nemůže založit, to až žlutá a výše...) a také má možnost kiknout i SS. Je to logické, stejná šarže stejnou nemůže vyhodit, vždy jen tak vyšší... Takže zelenou žlutá, žlutou červená a tak dále... A v neposlední řadě má zelená přístup k tzv. admin menu, kde může třeba přebírat registrace ze Xchat.team.cz, kde si je vyplní certifikátor a tak dále... Mám prostě přístup k certifikačním údajům a může měnit status nicku - třeba pro jeho přístup na Xchat.team.cz... A jako všichni admini, má defaultně 100 řádků historie. (což si můžete nastavit také, ale jen admin vidí těch 100 řádků UŽ když přijde do místnosti)

žlutá hvezdička
- má vše co zelená a navíc může zakládat stálé místnosti, příkaz /kill NICK, co zablokuje danému nicku vstup do jakékoliv místnosti na Xchatu na 24h, detekci a bann IP adress nicků a tak. Prostě rozšířenější admin menu.

červená hvezdička
- nejvyšší na Xchatu, může zasahovat do i do nicků - měnění hesel, řešení ukredených nicků a blokování a rušení nicků. Rovněž převádění hodin z nicků na nick a tak dále. Zajímavostí budiž, že červená vypadne až po 60 min nečinnosti, kdežto všichni ostatní po 45 min. Prý kvůli sledování místnosti. Dále umí v podstatě libovolný zásah do Xchatu, kromě toho, že do souborů má přístup jen Bircoff (a i to jen přes programátory Net.centra), protože je červenou z pověření Net.centra, provozovatele a majitele Xchatu.


Soupis známých příkazů


/cls - smaže (ale jen vám) obrazovku a začinate jakoby s 0 řádky...

/s NICK
- jakoby šeptáním pošle zprávu nicku v te samé místnosti

/msg NICK
a castěji používaná kratší verze /m NICK - pošle zprávu libovolnému online nicku na Xchatu do všech místností - za názvem místnosti vidíte normálně , ale když tam je , tak to znamená, že v té místnosti je šeptání zakázáno

/vzkaz NICK
- pošle nicku zprávu do schránky, jenž má každý nick na Xchatu - když v ní máte novou zprávu, bliká vám obálka vedle nicku... =:-)

/font 1-6
- nastaví vám velikost písma na obrazovce, mě vyhovuje dvojka...

/barva XXXXXX
- kde místo těch 6 X dosadíte hexadecimální číslo vaší barvičky. Barva se mixuje z RGB složek, a pro každou složku může číslo nybývat hodnoty od o do 255, coz že 256 možností natřetí (to máme 16 777 216 celkových možností - to by vás mohlo uspkojiti, no ne?) a v hexa formátu je to od 00 do FF, kde 000000 je černá, a FFFFFF je bílá. FF0000 je červená, 00FF00 je zelená a 0000FF jest modrá. Pokud nejste srozumněni s hexa číslednou soustavou (je to jednoduché, má 16 hodnot na jednom písmenku, takže 0-9 a pak A, B, C, D, E a F jako 15... =;-) tak použíjte třaba Photoshop, jenž vám při mixování barvičky ukáže i její hexa hodnotu. jinak postupujte metodou pokus-omyl, pamatujte, že v malé "ploše" písma barva vypadá o neco tmavší a vyvarujte se konktrasně-svítivých barev, neda se to číst.

/radku 5-XXX
- nastaví počet vypisovaných řádků. Klidně si můžete nastavit více než 30 či čtyřicet, ani 120 a více nečiní problém, jen to zbytečně zatěžuje server Xchau, takže radím nepoužívat.

/vypis
- otočí směr výpisu nových zpráv, taže nové zprávy se budou zobrazovat DOLE a ne nahoře. Az se vám protočí očicka, použijte znovu na návrat do původního stavu.

/kick NICK Důvod
-vyhodí daný nick, funguje jen když jste správcem a výše a vypsání důvodu je možno vynechat. (většinou se vynechává)

/key NICK
- přidá opakovaně zlobivý nick do klíčů (když jste adminem - zelená a vyšší, tak do trvalých admin klíčů) - klíče se resetují v 6h ráno

/unkey NICK
- odebere nick z klíčů

/kill NICK Důvod
- jen pro žlutou a vyšší hvězdičku, na 24h zablokuje nicku vstup do všech místností na Xchatu, důvod je nepovinný

/unkill NICK
- opět povolí nicku vstup na Xchat

/lock
- zamkne místnost a správce bude muset povolit klepnutím na skle vstup každého nicku, který ignoruje, nevstoupí - jen pro SS a výše

/unlock
- zruší zamknutí místnosti

/info NICK - vypíše v které místnosti se nick nachází (ale vypíše jen jednu, i když se nachází ve více místnostech) a za tím v závorce je čas od poledního promluvení v minutách

/info2 NICK
- vypíše souhrnnější informace o nicku, jako třeba zadané jméno, příjmenní, email, ICQ a hlavně kolik hodin už nick nachatoval a kdy byl na Xchatu naposledy - když je offline, když je online, tak to vlastně ukáže aktuelní čas! =:-))))

/sms zpráva
- zašle na toto číslo v tomto tvaru SMSku (Paegas má většinou zpoždění i půl dne...)

/sms NICK zpráva
- pokud má nick vyplněn mobil tak je tímto možné také odeslat na jeho mobil SMSku. Na Paegas opět... počitejte s "nepravidelným" doručením...

/roomdel
- zruší místnost, v níž se nacházíte - zelená a vyšší

&#XXXX
- psaní různých grafických symbolů na Xchatu přes jejich ASCII kód. Třeba 9835 je notečka... =:-)) Kompletní seznam tady.


Tipy a trikyPsaní nicků - v
ypisovat celý nick ručně je děsná práce, také se divíte, jak to ti ostatní zvladají? No, nezvládají, dělá to za ně systém! Napište první dvě, případně tři písmena z nicku (nerozlišují se malá a velká) a stiskněte tabelátor. A nick se dopíše sám! Pozor jen na nicky, začínající shodnými písmeny, tam pak systém doplní nick, jenž je v abecedním pořádku na prvním místě z daných.

Když vypadnete z místnosti
tak stačí zmáčknout backspace a vstoupíte do ní znovu! =:-)) (případně, třeba po vykopnutí mačkejte F5 a 5min čekejte, než čas vyprší ci vás někdo nevezme zpět...)

Všechny příkazy na Xchatu
začínají lomítkem a výsledky systém šeptá jen vám. Pakliže před lomítko umístíte mezeru, systém výsledný text nebere jako příkaz... A pro jistotu - místo "NICK" dosazujete konkrérní jméno - přezdívku, která vás zajímá. Třeba /info2 Borek =:-)))

Chcete-li vědět, kdo kdy byl na Xchatu
, napište /info2 NICK a systém vám mimo jiné napíše poslední čas, kdy daný nick byl online na Xchatu. /info NICK ukazuje jen v které místnosti nick je (to je nedokonalé, i když je nick ve více místnostech, vidíte jen jednu... a jediný způsob jak se dozvědět, v kterých všech místnostech nick je je napsat /m NICK zpráva, a systém vám napíše, do jakých místností zprávu poslal...) a to číslo v závorce za místností je, jak dlouho nick nemluvil v minutách.

Posílání zpráv nickům
se dá dělat příkazem /s NICK zpráva, ale když to chcete univerzálněji, i do jiných místností tak /msg NICK zpráva, používá se ale povětšinou zkrácené /m NICK zpráva a systém vám vrátí, do kterých místností jsi to nickovi napsal - vypíšou se všechny místnosti... Ale /m se dá používat i v jedné místnosti, například na obejití zákazu šeptání je to dobré =:-)))

Nevidíte-li vstoupivší osobu v listu osob v místnosti, napište lomítko a odešlete ho - případně stačí jen prázdný řádek odentrovat... (enter se také dá používat místo tlačítka odeslat)

Ukazování nachatovaných minut u nicku se obnovuje jen každou hodinu. A jako nachatovaný čas systém počítá jen 4 min 30 sec od posledního promluvení. Obrazovka zčervená po 13 minutách nemluvení.

Když je v místnosti admin a dojde ke kiku správce, tak místnost zůstane bez správce! A správce připadne tomu, kdo do ni první vstoupí.
Pokud je to ten, kdo dělal brajgl, tak je to poněkud nedomyšlené.


Technické informaceCo je to ten hash...?
Xchat přiděluje každému uživateli jistý klíč, nebo tajné čísílko, podle kterého jej pak identifikuje. Ke kliči se přidá URL serveru (Xchat, že...), ID nicku a fakt, že do mainframu se má vakreslit jaká že místnost - takže RoomID. A vznikne hash, jenž máte nahoře v řádku Exploreru. Např tento:

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544


Teď si jej rozebereme. URL je celkem jasné:

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

ID nicku uživatele je číslo, jenž neustále roste a je vlastně pořadím, v němž byl nick na Xchatu zaregistrován. Následuje za oddělovací vlnovkou a dolarem. Tenhle je hodně mladý...:

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

Naše zajímavé tajné čísílko, jenž má vždy 32 znaků následuje za další vlnovkou. Toto číslo je pokaždé jiné. Generuje jej Xchat a je platné 15min od poslední aktivity nicku, pro něž bylo vytvořeno. Podle nasavení bezpečnosti se do nej zahrnuje třebas i IP adresa, ze které se nick nalogoval (Xchat neumí X-forwarded-for, takže za proxinu na vnitřní adresy nevidí... Xchat team, Gymův výtvor, to už umí...) - to při nastavení bezpečnosti na vysokou (default). Při nízké se můžete na jeden nick přihlásit a použávat jej sdělením-si tohoto hashe mezi více uživateli s různými IP. Co všechno je součástí hashe je nejisté, co je pravděpodobné je použití širování systémem MD5, což je nerozkódovatený "indexovací systém", jenž vám udělá 32 znakový klíč z témněž jakéhokoliv bloku dat - teď už jistě chápete, že když do něčeho zakódujete 50+ znaků, že to asi nepůjde rozkódovat. =:-))) Přesto prý v hashi není heslo nicku. Určitě ale v něm je čas a to bych tipnul na sekundy, plus asi nick či alespoň jeho ID číslo =:-)))

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

A poslední, měnící se vecí je RoomID na konci hashe. RoomID udává, v jaké místnosti jste. Snadno se dá změnit a objevíte se v jiné místnosti! =:-))) Vhodné na superrychlé přeskakování mezi místnostmi =:-)))

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

807544 odpovídá místnosti Programátoři. Zmněníte-li ho na 329559, ocitnete se rázem v místnosti Flirtík =:-)))
Kopletní seznam RoomID stálých místností (nemění se moc, jen sem tam něco přibývá a vypadává...) najdete zde.


&cid=X (X nabývá hodnot - 1 Města a místa, 2 - Pokec a zábava, 4 - Seznámení a flirt, 8 - Sport, 16 - Ostatní, 32 - Sex a vše kolem něj, 64 - Hudba - muzika, ) na konci řetězce (za RoomID) a není potřebný - pouze "by měl říkat" systému, do jaké kategorie vás má šoupnout po vyskočení zmístnosti - zobrazuje se také proto jen tehdy, vstoupíte-li do místnsoti přes zdlouhavý výpis kategorií... Problém je v tom, že po výskoku z místnosti máte jen možnost kliknout na výpis kategorií (rozumí se všech) a tím pádem je cid identifikátor kategorie jaksi, eh, nevyužitý. Pravděpodobně jej někdo rozumný při tvoření Xchat enginu navrhnul a pak ho někdo jiný zavrhnul, takže se jedná spíše o relikt =:-)))
Provozovatelé a autoři tohoto webu se zříkají veškeré zodpovědnosti za informace zde zveřejněné (hlavně v sekci guestbook).